Produkty wprowadzane na rynek USA i Kanady muszą posiadać wymagane w tych krajach certyfikaty i zezwolenia.

Certyfikacja dotyczy przede wszystkim urządzeń elektronicznych, zabawek, i innych produktów używanych prywatnie oraz zawodowo. W niektórych przypadkach należy uzyskać certyfikaty na bazie wydanych wcześniej certyfikatów wg norm obowiązujących w Europie.

W przypadku urządzeń medycznych, żywności i leków, konieczne jest uzyskanie zgody FDA (Food and Drug Administration). Proces ten trwa co najmniej kilka miesięcy, należy więc rozpocząć go odpowiednio wcześniej.

Naszym klientom oferujemy wsparcie w procesie uzyskania certyfikatów oraz zgód FDA.