Eksport do USA polegający na wysyłce towarów z Polski bezpośrednio do odbiorców w USA nie wymaga otwierania oddziału w USA.

Taki rodzaj eksportu może być z powodzeniem prowadzony z terenu Polski i w całości obsługiwany przez polskich pracowników. Podobnie w przypadku sprzedaży produktów przez Amazon.

Czasami jednak eksporterzy chcą otworzyć biuro w USA, aby zwiększyć swój udział na tym rynku. Lokalne przedstawicielstwo handlowe może poprawić wiarygodność firmy oraz ułatwić pozyskanie nowych klientów. Amerykanie mogą preferować firmy z USA przed firmami z Europy z uwagi na łatwość zawierania umów, wspólny system prawny, łatwość weryfikacji kontrahenta, łatwość dochodzenia ewentualnych roszczeń, itp. Posiadanie stałego biura w USA świadczy o zaangażowaniu polskiego partnera w działalność biznesową w USA i jego długoterminowych planach obecności na tym rynku.