Wejście na rynek amerykański wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów finansowych. Koszty działalności w USA (w tym wynagrodzenia) są znacznie wyższe niż w Polsce.

Polskim firmom oferujemy finansowanie procesu ekspansji. Jako inwestor wspieramy polskie firmy zarówno finansowo jak i merytorycznie. Pozyskanie finansowania realizowane jest w prostym trybie, dostępnym dla większości przedsiębiorstw.