Kiedy nie ma potrzeby rejestracji spółki w USA:

  • Gdy prowadzisz sprzedaż i wysyłkę towarów z Polski do USA, bez posiadania pracowników i biura w USA
  • Gry prowadzisz sprzedaż przez Amazon
  • Gdy świadczysz w Polsce usługi dla amerykańskich kleintów

Kiedy należy rozważyć otwarcie spółki w USA:

  • Kiedy zatrudniasz pracowników wykonujących dla Ciebie pracę w USA (bez względu na to kto jest ich formalnym pracodawcą)
  • Kiedy posiadasz w USA stałe biuro, magazyn lub inne pomieszczenie służące działalności gospodarczej w USA
  • Kiedy Twoi kontrahenci woleliby być związani umową z podmiotem amerykańskim (np. w celu przejrzystości obowiązującego prawa)
  • Kiedy planujesz sprzedawać produkty lub świadczyć usługi na rzecz organizacji rządowych lub stanowych

Istnieje kilka rodzajów spółek prawa handlowego jakie rejestruje się w USA. Dobór odpowiedniej formy prawnej (LLC/Corp) oraz sposobu opodatkowania (S-Corp, C-Corp) zależy od indywidualnych potrzeb i rodzaju prowadzonej działalności.